Bijeenkomst insectenwerkgroep

Bij voldoende belangstelling, een bijeenkomst van de insectenwerkgroep (IWG) in het bezoekerscentrum bij de Tenellaplas in Rockanje. Interesse? Meld u aan.

Programma
Het programma is nog niet rond, maar centraal staan in elk geval drie dingen. Uitwisseling van ervaringen, een overzicht van de verrichte en ten slotte lopende insectenonderzoeken binnen de werkgroep. Ook is er ruimte voor nadere kennismaking met elkaar, daar is bij een aantal leden behoefte aan.

Vlinders, libellen, hommels en kevers
Naast vlinders en libellen, komt er binnen de werkgroep steeds meer belangstelling voor hommels en is er inmiddels ook een werkgroep kevers actief. Daarover valt inmiddels dus ook het nodige te horen en te delen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst graag voor 1 juni 2022 via insectenwerkgroephd@gmail.com.

Datum & tijd
do 16 juni 2022 om 19:30
Vertrekplaats

Bezoekerscentrum Tenellaplas