Bijen en hommelcursus – Digitaal

Een cursus die wel doorgaat is de digitale hommel- en bijencursus van 25 februari. Linde Slikboer van EIS Kenniscentrum Insecten geeft deze avond een inleidende lezing over het leven en herkennen van bijen en hommels. De lezing is voor iedereen kosteloos te volgen. Nodig zijn een Zoomverbinding (korte instructie komt beschikbaar) en een PC/tablet/smartphone (met camera kan handig zijn, maar niet noodzakelijk). Graag opgeven bij Jaap van Elst, insectenwerkgroephd@gmail.com .

Later dit voorjaar en in de nazomer zal er een verdiepingscursus voor leden c.q. donateurs van de Natuurvereniging Hollandse Delta plaatsvinden, die het mogelijk zal maken dat de deelnemers bijen en hommels kunnen inventariseren c.q. monitoren. De kosten die aan deze cursus zijn verbonden, zullen geheel dan wel voor een groot deel door de Natuurvereniging worden vergoed, waarbij bereidheid om deel te nemen aan een of meerdere onderzoeken wordt verondersteld. Deze cursus zal uit een of twee lezingen en meerdere excursies bestaan.

Datum & tijd
do 25 februari 2021 om 19:30
Vertrekplaats

n.v.t.