Excursie: dagvlinders op de Heveringen

Ga ook mee op onze vlinderexcursie bij de Tenellaplas in Rockanje! Het gebied de Heveringen, gelegen tegenover de Tenellaplas, is van oudsher een heel vlinderrijk gebied en als de weersomstandigheden gunstig zijn – zonnig weer, geen regen, en niet al te veel wind – kunnen we op deze excursie diverse soorten dagvlinders tegenkomen.

Meerdere vlindersoorten te ontdekken

Het gebied bij de Tenellaplas is een gevarieerd terrein met kruidenrijke graslanden. Hier kunnen we onder andere het bruin zandoogje, het oranje zandoogje en het koevinkje verwachten. Zij hebben diverse grassen als zogenaamde ‘waardplant’ (dat is de plant waar de vlinder zijn eitjes op legt). Ook is dit terrein gunstig voor bijvoorbeeld het icarusblauwtje.

In de meer beboste stukken bij de Heveringen kunnen we weer andere soorten verwachten, zoals het bont zandoogje, waarvan het mannetje vaak een territorium bezet langs bospaden. En met wat geluk kunnen we nog diverse andere soorten waarnemen! We hopen natuurlijk dat het een mooie dag wordt, want bij regen vliegen vlinders niet, dat kost te veel energie.

Kledingadvies: trek goed schoeisel aan, en neem voor de zekerheid antitekenmiddel mee.

Datum & tijd
za 23 juli 2022 van 13:30 tot 15:30
Vertrekplaats

Bezoekerscentrum Tenellaplas, Duinstraat 12a, 3235 NK Rockanje