Op zoek naar de paarse strandloper, excursie naar de Brouwersdam

o.l.v. Theo Briggeman
Graag opgeven via tbriggeman@upcmail.nl of 06-21283666

Jaarlijks overwinteren enkele tientallen paarse strandlopers op de Brouwersdam, een soort die op de rode lijst van overwinterende vogels staat. Op de basaltblokken van de dam zoeken zij hun voedsel onder de daar aanwezige zeewieren.  Onder hen bevindt zich sinds 2012 een geringde vogel die sinds hij op Spitsbergen werd geringd steevast overwintert op de Brouwersdam. We gaan kijken of hij ook deze winter terug is te vinden. Paarse strandlopers zijn vaak in gezelschap van steenlopers en drieteenstrandlopers. Natuurlijk kijken we ook naar alle andere mooie wintergasten zoals vijf soorten futen, ijseenden, roodkeelduikers en met een beetje geluk ook een ijsduiker of zwarte zeekoet.  Bij de spuisluizen speuren we het water af naar grijze zeehonden.  Als er nog tijd over is, nemen we ook nog een kijkje in Plan Tureluur op Schouwen. Het waait bijna altijd op de Brouwersdam, dus neemt u warme kleding en koffie of thee mee. Wij zorgen voor telescopen en verrekijkers.

Datum & tijd
za 11 december 2021 om 13:30
Vertrekplaats

Vertrek 13.30 uur vanaf de Carpoolplaats Zwarte Dijk/N57. De excursie neemt de hele middag in beslag.