Strandlopers bij de Brouwersdam

Jaarlijks overwinteren enkele tientallen paarse strandlopers op de Brouwersdam, een soort die helaas op de rode lijst van overwinterende vogels staat. Zou hij er ook dit jaar rondlopen? Ga met de Natuurvereniging Hollandse Delta mee op deze vogelexcursie naar de Brouwersdam, op zaterdag 17 december 2022.
Paarse strandlopers vanuit Spitsbergen
In de zomer broeden de paarse strandlopers in het hoge noorden op Spitsbergen, waar Noorse onderzoekers er 8000 hebben geringd. Tien daarvan overwinteren er in Nederland. Eén komt sinds 2012 steeds terug naar de Brouwersdam. We gaan op zaterdag 17 december kijken of hij ook deze winter hier terug te vinden is.
Andere vogels, en misschien wel een zeehond
Paarse strandlopers zijn vaak in het gezelschap van steenlopers en drieteenstrandlopers. Natuurlijk kijken we tijdens deze excursie naar hen, en ook naar alle andere mooie wintergasten zoals vijf soorten futen, ijseenden, roodkeelduikers en met een beetje geluk ook een ijsduiker of een zwarte zeekoet. Bij de Spuisluizen speuren we het water af op zoek naar grijze zeehonden. Is er nog tijd over? Dan nemen we ook een kijkje iets verderop: in het gebied Plan Tureluur op Schouwen.

Ga je mee op zoek naar de paarse strandloper?
Je bent van harte welkom! Wel graag opgeven via tbriggeman@upcmail.nl of 06-21283666.

Kledingadvies: het waait bijna altijd op de Brouwersdam, dus neem warme kleding, koffie of thee mee. Wij zorgen voor telescopen en verrekijkers.

Datum & tijd
za 17 december 2022 om 10:00
Vertrekplaats

om 10:00 uur, vanaf de carpoolplaats bij de rotonde Zwarte Dijk/N57