Bezwaar tegen aanleg windmolens Haringvlietdam

Natuurvereniging Hollandse Delta is overtuigd voorstander van de energietransitie. Zij ziet de klimaatcrisis als een groot en serieus probleem dat omwille van de leefbaarheid van onze planeet voor mens en natuur met de hoogste prioriteit opgelost moet worden.

Tegelijk ziet Natuurvereniging Hollandse Delta dat de klimaatcrisis op alle niveaus volledig verstrengeld/verweven is met de wereldwijde biodiversiteitscrisis. Klimaat en biodiversiteit vormen een Siamese-tweelingprobleem. Beide moeten en kunnen alleen in gezamenlijkheid opgelost worden. Oplossingen voor het ene probleem kunnen vaak ook bijdragen aan oplossingen voor het andere probleem. Omvangrijke en gezonde natuurgebieden kunnen veel CO2 opnemen, waardoor technologische oplossingen minder grootschalig hoeven te zijn. Helaas kunnen maatregelen die goed zijn voor de klimaattransitie wel degelijk schade toebrengen aan de biodiversiteitscrisis (de natuur). 

Daarom maakt Natuurvereniging Hollandse Delta afhankelijk van de locaties en de omvang van nieuw aan te leggen windparken op land toch bezwaar tegen de aanleg van windmolens in of bij natuurgebieden en helemaal tegen de bouw van windmolens in of bij Natura 2000-gebieden.

De tekst van de zienswijze leest u hier