Eerste boommarter op Voorne-Putten

In de buurt van Hellevoetsluis werd door Jos en Debby Schreier de allereerst boommarter op Voorne Putten waargenomen. Dat was een daverende verrassing. De boommarter komt boven de Waterweg al wel een aantal jaar voor net als in West Brabant maar voor zover bekend niet dichter in de buurt dan dat. Eigenlijk werd er veel meer rekening gehouden met de komst van de steenmarter, die al wel in Rotterdam en de Hoekse Waard voorkomt.
Boommarters zijn echte roofdieren. Zij kunnen dus net als andere marterachtigen en vossen invloed hebben op de verspreiding van vogels en kleine zoogdieren. Hoewel de soort liefhebber is van holen in dikke bomen kan hij ook goed overleven onder houtstapels en dergelijke. We volgen de verspreiding van de boommarter met spanning. (fotograaf: Martin Lok)