In de Branding nr. 2 – 2022 is verschenen

Vanaf 2020 zijn de tijdschriften met vertraging beschikbaar voor niet leden, wilt u direct de inhoud kunnen lezen? Wordt dan lid van onze vereniging, dat kan eenvoudig via deze link

In dit nummer
Voorwoord
1 Natuurinclusief bouwen
2 Een heel bijzondere vondst op Voorne: bosgeelster
4 Tien jaar ervaring met de huiszwaluwtil
6 Hoe bijen wonen
8 De gaai onder de Loep, een kanttekening.
9 Maretak in de tuin
10 Op stap met Ger Maatkamp
12 De Grevelingen; een uniek gebied
13 De mol en zijn molshopen
14 De steekmug
15 Activiteiten
16 Activiteitenkalender