In de Branding nr. 3 – 2021 is verschenen

inhoudsopgave:

Voorwoord
1 Van boer tot bloemenvaas
2 Natuurinclusieve landbouw
4 Vogelrijkdom op het platteland van de Zuid-Hollandse eilanden.
5 Sabelsprinkhanendoder (Sphex funerarius) op Voorne
6 Landbouw en Natuur
10 Boeren met een beetje zorg en zorgen met een beetje boeren
11 Experiment Zegenpolder – Spontane natuurontwikkeling stimuleren
13 Bloeiende akkerranden in de Hoekse Waard
14 De Europese bever
15 Van en over de werkgroepen
15 Activiteiten
16 Activiteitenkalender

Vanaf 2020 zijn de tijdschriften met vertraging beschikbaar voor niet leden, wilt u direct de inhoud kunnen lezen? Wordt dan lid van onze vereniging, dat kan eenvoudig via deze link