Kapvergunningsprocedure Drieëndijk opgeschort

De gemeente Nissewaard heeft de behandeling van de bewaarprocedure tegen de kap van 87 bomen aan de Drieëndijk in Heenvliet opgeschort. Dat is gebeurd op verzoek van de Natuurvereniging en het waterschap WSHD, die om de kapvergunning heeft gevraagd. Partijen gaan onderzoeken of het mogelijk is een deel van de kap van de bomen te voorkomen c.q. een gezamenlijk herplantingsplan op te stellen. De Natuurvereniging meent dat te snel is besloten alle bomen te kappen, zonder dat daartoe goede redenen zijn aangevoerd. Bij herbeplanting zou veel meer dan tot nu toe gebruikelijk is, gebruik gemaakt kunnen worden van een grotere diversiteit aan soorten. Het waterschap heeft toegezegd de kap in ieder geval pas na het broedseizoen uit te voeren. Dat geeft voldoende tijd om een gezamenlijke oplossing te onderzoeken.