Natuur in de Hollandse Delta – Jaarboek 2020

Voor u – zie de bijlage – ligt het Jaarboek 2020 van de Natuurvereniging Hollandse Delta. Het is de vierde keer dat een jaarboek wordt uitgebracht. Tot nu toe gebeurde dat onder verantwoordelijkheid van de KNNV afdeling Voorne. Dit jaar gebeurt het onder auspiciën van de Natuurvereniging Hollandse Delta, afdeling van de KNNV, die daarmee onderstreept dat onze organisatie ook op de Maasvlakte, Rozenburg, Putten en Goeree-Overflakkee werkzaam is. In dit jaarboek staan we mede om die reden stil bij de achteruitgang van de noordse woelmuis op Goeree en de komst van de grote karekiet op ditzelfde eiland. Ook wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond het Windpark op de Maasvlakte2. Het jaar 2020 was een veel bewogen jaar, zeker op het gebied van natuur en landschap. Onze vrijwilligers hebben ondanks de corona epidemie weer ontzettend veel werk verzet. Werk waar we trots op mogen zijn. Tegelijkertijd geeft dat werk een beeld van de vaak desastreuze ontwikkelingen die zich op dit gebied voordoen. Stikstof en droogte vormden ook dit jaar weer kernbegrippen.
In 2020 bestond onze vereniging ook 90 jaar. De meeste festiviteiten hebben we door corona moeten annuleren. Inventarisaties en natuurbeschermingswerk gingen echter gewoon door. Het maakt eens temeer duidelijk hoe belangrijk het was maar ook is om voor de natuur te blijven opkomen.
We kunnen mede om die reden nog veel extra donateurs en leden gebruiken. Steun ons!