Zienswijze ingediend

Natuurvereniging Hollandse Delta heeft haar zienswijze ingediend tegen aanlanding  electriciteitsnet TenneT door het broedgebied van strandbroeders, door de verzamelplaats van ruiende bergeenden en rustende zeehonden heen.

Natuurvereniging Hollandse Delta is een groot voorstander van windenergie en realiseert zich terdege dat al die op zee opgewekte stroom ergens aan land moet komen. Aanlanding op de Maasvlakte is dan voor de hand liggend. Toch maakt Natuurvereniging Hollandse Delta bezwaar tegen de wijze waarop dat nu wordt vorm gegeven. Het veranderende klimaat en de wereldwijde natuurcrisis beschouwt Natuurvereniging Hollandse Delta als een Siamese tweelingprobleem, waarbij geldt dat alles wat we doen om natuur te herstellen of te verbeteren altijd ook goed is voor het klimaat, maar het omgekeerde is helaas niet altijd waar. Plaatsing van windmolens in of vlakbij natuurgebieden is niet verstandig. Ook voor de aanlanding van het electriciteitsnet op de Maasvlakte  geldt dat meer rekening gehouden kan en daarom gehouden moet worden met de daar aanwezige kwetsbare natuur en dat gebeurt in dit geval naar haar oordeel te weinig. In haar zienswijze heeft zij derhalve bezwaar gemaakt tegen de manier waarop de aanleg uitgevoerd gaat worden. Dwars door het broedgebied van de daar aanwezige strandbroeders als strandplevier, bontbekplevier en dwergsterns. Ook het leefgebied van de zandhagedis, van rustende zeehonden en van ruiende bergeenden ter plaatse is in het geding, net als een aantal beschermde planten. In haar zienswijze heeft  Natuurvereniging Hollandse Delta daarom aangegeven op welke wijze aanleg beter kan worden uitgevoerd. Preventief kan er meer gedaan worden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wil Natuurvereniging Hollandse Delta meer garanties dat er rekening gehouden wordt met de daar aanwezige plant- en diersoorten. In de ingediende zienswijze geeft zij aan op welke manieren dat beter kan.

Ook zal er voor de onvermijdelijke schade aan de natuur een goede compensatie geboden moeten worden.

Voor informatie hierover

Contactpersoon Theo Briggeman

tbriggeman@upcmail.nl

De tekst van de zienswijze leest u hier