Terug naar Kennisbank

Verslag inventarisatie planten Groene Strand

In 2017 is het Zuid-Hollands Landschap een samenwerking aangegaan met het energiebedrijf Greenchoice. Voor een periode van vijf jaar krijgt het Zuid-Hollands Landschap financiële steun om in het gebied Groene Strand maatregelen te treffen die de biodiversiteit ten goede komt en kwetsbare
soorten in staat stelt zich te handhaven in het gebied. Het Zuid-Hollands Landschap heeft samen met Sander Elzerman een plan gemaakt voor gerichte maatregelen om de bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Aan de KNNV afdeling Hollandse Delta is gevraagd om met alle werkgroepen de komende 5 jaar door middel van monitoring de effecten van de genomen maatregelen te meten. De werkzaamheden in het gebied zijn in 2018 gestart en in 2019 is door de werkgroepen van de KNNV
een 0 meting uit-gevoerd. De plantenwerkgroep heeft een tweetal onderzoeken uitgevoerd. Er is een inventarisatie gemaakt van alle planten die in het gebied voorkomen en er zijn 2019 en 2020 vegetatieopnames ge-maakt in 4 PQ´s waar door het Zuid-Hollands Landschap maatregelen zijn of nog worden uitgevoerd

Verslag inventarisatie planten Groene strand Greenchoice project 2020(2 MB)

Kenmerken

Datum 2021 / 02
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur Erik Ketting
Thema Planten