Publicaties werkgroep Natuur en beleid

augustus 2019

De gemeenten Brielle en Westvoorne hebben een ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle en Westvoorne en een ontwerp MER opgesteld. Naar aanleiding van deze ontwerpteksten heeft de KNNV afdeling Voorne een zienswijze ingediend bij beide gemeenten. (Deze zienswijze is medeondertekend door het IVN Voorne-Putten-Rozenburg.)
Wij hopen met deze zienswijze een constructieve bijdrage te leveren in de ontwikkeling van een visie op de kwaliteit van onze leefomgeving.

oktober 2020

Op 21 september jl. waren verschillende organisaties waaronder de KNNV afdeling Voorne uitgenodigd deel te nemen aan een digitale sessie over het concept Stroomgebied Beheerplan 3. Onze reactie op het concept.

december 2020

Onze reactie op ontwerp besluiten Windpark Maasvlakte 2.