ANBI

De KNNV afdeling Hollandse Delta is door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Voor de erkenning als ANBI gelden de volgende gegevens:

1. De officiële naam
KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFDELING HOLLANDSE DELTA
Ook bekend als: KNNV NATUURVERENIGING HOLLANDSE DELTA

2. Het RSIN of fiscaal nummer van de vereniging 8112.53.661

3. Vestigingsplaats
Statutair is de vereniging gevestigd in Brielle.
Het officiële correspondentieadres van de vereniging is
Schudegge 17, 3224 BP Hellevoetsluis

4. Contactgegevens
De secretaris van de vereniging is:
Dhr. Peter Vermaas
Telefoon: 0181-324058
E-mail: secretaris@hollandsedelta.knnv.nl

5. Statuten :
zie de bijlage

6. Activiteiten/Jaarverslag + financieel verslag 2021
zie de bijlage

7. Bestuur
De samenstelling van het bestuur van afdeling Hollandse Delta is als volgt:

FunctieNaamTelefoon
e-mail
VoorzitterTheo Briggeman0621283666
voorzitter@hollandsedelta.
knnv.nl
SecretarisPeter Vermaas0181-324058
secretaris@hollandsedelta.
knnv.nl
Natuurhistorisch
secretaris
Tom van Wanum0644694497
tomvanwanum@xs4all.nl
PenningmeesterAd Wennekes0651354290
penningmeester@hollandse
delta.knnv.nl
LidErik Ketting0653366611
e.ketting6@upcmail.com
LidJos Schreiner0637310760
j.schreiner@upcmail.nl
Overige functies
Leden
administrateur
Marianne op den
Dries
0181-318329
ledenadministratie@holland
sedelta.knnv.nl
PR aanspreekpuntHans op den Dries0181-318329
lunde06540@upcmail.nl

8. Beloningsbeleid
De vereniging heeft geen betaalde werknemers.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

9. Jaarplan + financiële begroting 2022
zie de bijlage