ANBI

Helaas kunnen wij niet aan onze wettelijke verplichting voldoen om de jaarcijfers 6 maanden na afloop boekjaar te publiceren.

Als gevolg van Covid 19 is het niet gelukt om fysiek een algemene ledenvergadering te houden o.a. ter goedkeuring van de cijfers.

30 september 2021 is opnieuw een algemene ledenvergadering gepland, mocht deze vergadering vanwege de Covid 19 voorschriften geen doorgang kunnen vinden dan zal vaststelling van de cijfers op een andere wijze plaatsvinden

Publicatie is voorzien per uiterlijk eind oktober 2021 waarmee wij voldoen aan de noodwet van de Belastingdienst: publicatie binnen 10 maanden na afloop boekjaar

———————————————————————————————————————————–

De KNNV afdeling Hollandse Delta is door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Voor de erkenning als ANBI gelden de volgende gegevens:

1. De officiële naam
KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING AFDELING HOLLANDSE DELTA
Ook bekend als: KNNV NATUURVERENIGING HOLLANDSE DELTA

2. Het RSIN of fiscaal nummer van de vereniging 8112.53.661

3. Vestigingsplaats
Statutair is de vereniging gevestigd in Brielle.
Het officiële correspondentieadres van de vereniging is
Schudegge 17, 3224 BP Hellevoetsluis

4. Contactgegevens
De secretaris van de vereniging is:
Dhr. Peter Vermaas
Telefoon: 0181-324058
E-mail: secretaris@hollandsedelta.knnv.nl

5. Statuten :
zie de bijlage

6. Activiteiten/Jaarverslag + financieel verslag 2019
zie de bijlage

7. Bestuur
De samenstelling van het bestuur van afdeling Hollandse Delta is als volgt:

FunctieNaamTelefoon
e-mail
VoorzitterTheo Briggeman0621283666
voorzitter@hollandsedelta.
knnv.nl
SecretarisPeter Vermaas0181-324058
secretaris@hollandsedelta.
knnv.nl
Natuurhistorisch
secretaris
Tom van Wanum0644694497
tomvanwanum@xs4all.nl
PenningmeesterMarianne op den
Dries
0181-318329
penningmeester@hollandse
delta.knnv.nl
LidErik Ketting0653366611
e.ketting6@upcmail.com
LidJos Schreiner0637310760
j.schreiner@upcmail.nl
Leden
administrateur
Marianne op den
Dries
0181-318329
ledenadministratie@holland
sedelta.knnv.nl
PR aanspreekpuntHans op den Dries0181-318329
lunde06540@upcmail.nl

8. Beloningsbeleid
De vereniging heeft geen betaalde werknemers.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

9. Jaarplan + financiële begroting 2020
zie de bijlage