Vind publicaties

Zoekfilters
30 publicaties gevonden

Publicatie datum

Type publicatie

Zoek op auteur

Thema's

Bekijk landelijke kennisbank

Verslag inventarisatie planten Groene Strand

In 2017 is het Zuid-Hollands Landschap een samenwerking aangegaan met het energiebedrijf Greenchoice. Voor een periode van vijf jaar krijgt…

2021 / 02
Onderzoeksverslag
Planten
Afdeling Hollandse Delta

Verslag van de winterroofvogeltelling 2021

Jaarlijks wordt door leden van de Natuurvereniging Hollandse Delta (een afdeling van de KNNV) een telling gehouden van de roofvogels die…

2021 / 02
Onderzoeksverslag
Vogels
Afdeling Hollandse Delta

Het Grasweggebied (Hellevoetsluis)

Het Grasweggebied is ongeveer 8 hectare groot en ligt tegen het industriegebied de Kickersbloem in Hellvoetsluis aan. In oktober 2009…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Landschap
Afdeling Hollandse Delta

Grafieken monitoring dagvlinders t/m 2020

Dertig jaar geleden is de Vlinderstichting gestart met opzetten van monitoringroutes. Verspreid over heel Nederland worden inmiddels op bijna 900…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Hollandse Delta

Broedvogelinventarisatie 2020 – Westplaat

Een langgerekte strook kunstmatig aangelegd duinterrein, met daaraan grenzend een schor, slikken en zandbanken/strand. Het profiel, komt sterk overeen met…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Vogels
Afdeling Hollandse Delta

Broedvogelinventarissatie 2020 – Slikken van Voorne

De Slikken van Voorne is een uniek gebied met een omvang van 450ha dat zich heeft ontwikkeld sinds de afsluiting…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Vogels
Afdeling Hollandse Delta

Broedvogelinventarisatie 2020 – Ommeloop 2020

Het gebied ligt ten Noorwesten van Brielle in de polder “klein Oosterland “ en bestaat uit verschillende soorten gras en…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Vogels
Afdeling Hollandse Delta

Verslag planten- en dagvlinderinventarisaties Kanaalweg Westzijde en Nelson Mandelalaan 2020 Gemeente Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis wil de ecologische waarde van het groen in de kernen vergroten. Thema’s als biodiversiteit en duurzaamheid nemen…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Vlinders
Afdeling Hollandse Delta

Verslag planteninventarisaties Landtong Rozenburg 2020 Gemeente Rotterdam

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Planten
Afdeling Hollandse Delta

Rapportage dagvlinders Ravensehout 2020 Gemeente Hellevoetsluis

Voor u ligt het inventarisatierapport van dagvlinders in 2020 in de Ravensehout, gemeente Hellevoetsluis. Het onderzoek werd uitgevoerd in het…

2020 / 12
Onderzoeksverslag
Vlinders
Afdeling Hollandse Delta

Verslag muizenonderzoek Groene Strand Oostvoorne 2020

Het Groene Strand is een gebied waar door de aanleg van de Brielse Maasdam en de Brielse Gatdam het getij…

2020 / 12
Onderzoeksverslag
Zoogdieren
Afdeling Hollandse Delta

Verslag vleermuizen kerkzolderonderzoek Voorne-Putten 2020

Kerkzolders hebben een heel eigen klimaat en worden vrijwel nooit door mensen betreden Wel blijkt hier uit inspectierapporten dat er…

2020 / 12
Onderzoeksverslag
Zoogdieren
Afdeling Hollandse Delta

Verslag muizenonderzoek Spuimonding West Zuidland 2020

2020 / 12
Onderzoeksverslag
Zoogdieren
Afdeling Hollandse Delta

Verslag muizenonderzoek Westduinen, Oudelandseweg november 2020

De Westduinen zijn eerder in 2020 onderzocht op het voorkomen van muizen, toen werd de noordkant van het gebied onderzocht…

2020 / 11
Onderzoeksverslag
Zoogdieren
Afdeling Hollandse Delta

Verslag muizenonderzoek Westduinen Ouddorp 2020

De Westduinen is al eeuwen lang vrijwel onveranderd gebleven door een zeer intensief beheer met begrazing. De laatste jaren worden…

2020 / 11
Onderzoeksverslag
Zoogdieren
Afdeling Hollandse Delta

Inventarisatieronde 26 oktober 2020

Maandag 26 oktober heeft de paddenstoelenwerkgroep weer een leer- en inventarisatieronde gedaan. Deze keer in het Waterbos te Rockanje.Alhoewel de…

2020 / 10
Onderzoeksverslag
Paddenstoelen
Afdeling Hollandse Delta

Verslag muizenonderzoek Quackgors 2020

Dit gebied is onderzocht als onderdeel van een grootschalige inventarisatie door diverse werkgroepen van de KNNV afdeling Voorne. De aanleiding…

2020 / 09
Onderzoeksverslag
Zoogdieren
Afdeling Hollandse Delta

Verslag planteninventarisa-ties Gemeente Westvoorne

De gemeente Westvoorne wil het openbaar groen in de gemeente op een meer natuurgerichte manier gaan beheren met meer aandacht…

2020 / 09
Onderzoeksverslag
Planten
Afdeling Hollandse Delta

Uilenwerkgroep ringverslag 2019

2019 gaat voor veel regio’s de boeken in als eenvan de meest succesvolle kerkuilenjaren. Voor Voorne-Putten was het zelfs het…

2020 / 01
Onderzoeksverslag
Vogels
Afdeling Hollandse Delta

De ontwikkeling van de Groenknolorchis en de Moerasgamander op Voorne in 2020

De plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne telt jaarlijks het aantal Groenknolorchissen op het Parnassiavlak en in Hoekje Jans, en…

2020 / 01
Onderzoeksverslag
Planten
Afdeling Hollandse Delta

Grafieken monitoring dagvlinders t/m 2019

Dit is een samenvatting van de cijfers van het afgelopen heerlijke monitoringseizoen. Allereerst moet ik jullie dank zeggen voor jullie…

2020 / 01
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Hollandse Delta

Verslag vegetatieopnamen Quackgors 2020 in het kader van het kierbesluit

Reeds in 2003 besloot de regering bij wijze van proef de Haringvlietsluizen in beperkte mate open te stellen. Na veel…

2019 / 11
Onderzoeksverslag
Planten
Afdeling Hollandse Delta

Rapportage zandhagedis Bootpad 2019

2019 / 10
Onderzoeksverslag
Amfibieën
Afdeling Hollandse Delta

Broedvogel inventarisatie 2019 – Mildenburg

Het doel van de inventarisatie is het vaststellen van het aantal territoria van broedvogels in het Mildenburg.

2019 / 08
Onderzoeksverslag
Vogels
Afdeling Hollandse Delta

De Moerasgamander op Voorne

In de Duinen van Voorne komt een zeer zeldzame plant voor de Moerasgamander (Teucrium scordium). De moerasgamander (Teucrium scordium) is…

2018 / 12
Onderzoeksverslag
Planten
Afdeling Hollandse Delta

Broedvogelinventarisatie 2017 – Kleine Beer

Het telgebied ligt aan de noordwestzijde van het Brielse Meer thv de Krimweg te Oostvoorne. Het reservaat van ca 11…

2018 / 01
Onderzoeksverslag
Vogels
Afdeling Hollandse Delta

Broedvogelinventarisatie 2017 – Het Groene Strand west

Het vaststellen van broedgevallen van vogels op verzoek van het Zuid-Hollands Landschap. De afgelopen jaren heeft de inventarisatie zich voornamelijk…

2018 / 01
Onderzoeksverslag
Vogels
Afdeling Hollandse Delta

Rapportage dagvlinders 2020 van de Vlinderidylle in de gemeente Brielle

Het onderhavige onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse dagvlinderinventarisaties van de KNNV afd. Voorne. Het vlinderonderzoek is…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Hollandse Delta

Seizoen 2019, insectenwerkgroep activiteitenoverzicht

Ook dit jaar zijn weer 13 liefhebbers wekelijks, bij mooi weer, op 8 routes bezig geweest met het tellen van…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Hollandse Delta

Rapportage dagvlinders en Libellen Vogelenzangpark 2020, Gemeente Nissewaard

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Hollandse Delta
Bekijk landelijke kennisbank