Privacy verklaring KNNV

De KNNV zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt of lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De KNNV gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling.
De digitale nieuwsbrief van de landelijke vereniging KNNV, bedoeld om leden en bezoekers te informeren over de KNNV, wordt alleen toegezonden als u deze expliciet aanvraagt.
Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
  Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:
 • Status lidmaatschap
 • Status betaling contributie
 • Factuuradres

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

 • Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
 • Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoons gegevens, die door de KNNV zijn vastgelegd.
 • Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
 • Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist. Op grond van hetgeen daarover in de statuten van de KNNV is bepaald, zullen de gegevens dan op 1 januari daar op volgend worden verwijderd. Daarbij worden alle gegevens verwijderd, die zouden kunnen leiden tot een herkenbaar persoon. Dat een persoon lid is geweest, blijft wel zichtbaar.

Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken of bellen met 030-2314797.
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Bewaartermijn

Gegevens kunnen tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of het abonnement bewaard.

Cookies

KNNV maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies hebben verder geen toegang tot andere informatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

KNNV maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld hoe bezoekers op de website zijn gekomen, welke webpagina’s de bezoekers bezocht hebben en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld op de website doorbrengen.
KNNV gebruikt deze gegevens om:

 • om website bezoek statistieken samen te stellen (zoals tijden van de dag of dagen in de week waarop knnv.nl de meeste bezoekers trekt);
 • om de websites optimaal te laten functioneren;
 • om websites beter af te stemmen op uw voorkeuren en interesses.

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van de KNNV treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media.
Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u emailen naar bureau@knnv.nl of gebruikmakend van het contactformulier aan ons richten.

Wijzigingen

Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.