Privacy verklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid wordt of deelneemt aan activiteiten van de afdeling Hollandse Delta van de KNNV dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De KNNV afdeling Hollandse Delta gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling.

De volgende gegevens worden opgeslagen:
–    Voor- en achternaam
–    Geslacht
–    Geboortedatum
–    Adresgegevens
–    Telefoonnummer
–    E-mailadres
–    Bankrekeningnummer
Daarnaast kunnen aanvullend nog de volgende administratieve gegevens worden opgeslagen
–    Status lidmaatschap
–    Status betaling contributie
–    Factuuradres

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens:

* recht op verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
* recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonlijke gegevens, die door de KNNV afdeling Hollandse Delta zijn  vastgelegd.
* recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
* recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist.

Hiertoe kunt u het contactformulier op onze website gebruiken of bellen met onze secretaris: 0181-324 058.
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs. Een kopie van een dergelijk identiteitsbewijs kan schriftelijk of per e-mail aan de secretaris worden toegezonden.

Bewaartermijn:
Gegevens worden tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of het abonnement bewaard.

Gebruik van cookies:
Op de website van de KNNV afdeling Hollandse Delta wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies” en ook geen andersoortige “tracking middelen”.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina’s bezocht worden.
Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als een dergelijke link wordt aangeklikt.

Vragen:
Vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u telefonisch richten tot onze secretaris of via gebruikmaking van ons contactformulier op de website.

Wijzigingen:
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast. Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.