Terug naar Kennisbank

Verslag planteninventarisa-ties Gemeente Westvoorne

De gemeente Westvoorne wil het openbaar groen in de gemeente op een meer natuurgerichte manier gaan beheren met meer aandacht voor de ontwikkeling van inheemse plant – en diersoorten en voor de biodiversiteit. Dit doet de gemeente door minder vaak en gefaseerd te maaien en het
maaisel af te voeren, het inzaaien van braakliggende gronden met inheemse plantensoorten en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers met een geleidelijke overgang van het water naar de berm.
Om te kunnen bepalen of die nieuwe manier van beheren effect heeft, is aan de plantenwerkgroep van de KNNV Afdeling Hollandse Delta gevraagd om een aantal gebieden waar de gemeente het nieuwe maaibeleid wordt toegepast de planten te monitoren. De insectenwerkgroep monitort in
deze gebieden de dagvlinders. Het gaat om de volgende gebieden, de Dorpsweg in Rockanje, de Kleidijk en de Gildenlaan in Oostvoorne. Om de effecten te kunnen monitoren worden de gebieden meerder jaren geïnventariseerd

Verslag planteninventarisaties gemeente Westvoorne 2020(1 MB)

Kenmerken

Datum 2020 / 09
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur Erik Ketting
Thema Planten