Natuur-nieuwtjes

grote zilverreiger

Geringde grote zilverreiger uit Litouwen gevonden
Boswachter Han Meerman vond op 13 april 2021 een dode grote zilverreiger in Voornes Duin. De vogel was op 25 mei 2019 in Litouwen geringd als jong geboren vogel. Deze mooie witte reiger had een afstand afgelegd van bijna 1500 km. Afgelopen zomer hebben er voor het eerst drie paar grote zilverreigers op Voorne gebroed. In de winter overwinter en vogels uit Oost-Europa en Frankrijk in ons land.
Foto: Martin Lok

Op Voorne verscheen vorig jaar voor het eerst het scheefbloemwitje, een dagvlindersoort die binnen een paar jaar vanuit de Alpen de sprong naar Nederland waagde. Dit jaar is de soort op het hele eiland gezien. In 2021 werd net als in 2020 ook de keizersmantel na een lange tijd van afwezigheid weer waargenomen. Onverwacht was ook de aanwezigheid van de koninginnepage op de Vlinderidylle in Brielle, een teken dat dit gebied zich steeds meer als waardevol vlindergebied begint te ontwikkelen.

De vogelwereld van Voorne is ook voortdurend in beweging. Zo lijkt het erop dat de kleine bonte specht als broedvogel op het eiland is gearriveerd. Minder goed gaat het met aalscholverkolonie op het Breede Water, waar het aantal in een paar jaar daalde van 1200 paar in 2016 naar onder de 500 paar in 2020. De reproductie in deze kolonie daalde van 2.0 per nest naar 0.5 paar per nest. Een verontrustende ontwikkeling, waarvan de oorzaak nog niet is achterhaald.

Menno Schilhuizen inventariseerde 40 jaar geleden de kevers van Voorne en doet dit op dit moment opnieuw. Een kenmerkende loopkeversoort die destijds regelmatig op het Groene Strand werd gevangen, is de loopkever Bradycellus distinctus. Tot nu toe werd zij er niet meer gevangen. In augustus 2021 werd deze loopkever echter wel op de vloedlijn van de Slikken van Voorne gevangen. De soort is zeldzaam in Nederland. Buiten Nederland is zij zelfs ronduit zeldzaam.